ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

  • home  /
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ “Education Enhancement (EdEn)” สำหรับแพทย์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปี 

  • นักศึกษสแพทย์ ๕๐๐ บาทต่อปี
  • แพทย์ทุกสาขาวิชา ๑,๐๐๐ บาทต่อปี

โดยเข้าไปดูหัวข้อการบรรยายได้ที่    http://eden.rcrt.or.th/

สนใจติดต่อ คุณธัญลักษณ์ กิจรุ่งไพโรจน์

โทรศัทพ์ : 02-7165963   อีเมลล์ : thercrt@gmail.com
ไฟล์แนบ