การประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

  • home  /
  • การประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

ping maker 10/01/2022

การประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

สามารถรับฟังในรูปแบบ Online ได้ตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2565 - 10 มีนาคม 2565
https://rcnst.virtual-meeting.live/vdo/

ไฟล์แนบ