ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองใต้ชั้นอะแร็กนอยด์เนื่องจากหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก

  • home  /
  • ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองใต้ชั้นอะแร็กนอยด์เนื่องจากหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองใต้ชั้นอะแร็กนอยด์เนื่องจากหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

ไฟล์แนบ