กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5
เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์แก่พี่น้องประชาชนในเขตุสุขภาพที่ 5
(ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เพชรบุรี กาญจนบุรี) ในวันที่ 24-26 มกราคม 2565
วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลเพชรบุรี
วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรีไฟล์แนบ