กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 8

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 8

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 8

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 8
เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์แก่พี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลหนองคาย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเลย

กรรมการบริหาราชวิทยาลัยฯ พบท่านรอง สสจ.และรองแพทย์ รพ.อุดรธานี


รพ.อุดรธานีเลี้ยงอาหารกลางวันกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ณ วีทีแหนมเนืองต้นตำรับ


กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯเยี่ยมชมลานรับส่งต่อผู้ป่วยทางอาการ รพ.หนองคาย


กรรมการราชวิทยาลัยฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรองผู้อำนวยการและทีมโรงพยาบาลอุดรธานี


นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  พบปะหารือกับ นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


กรรมการราชวิทยาลัยฯเยี่ยมโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ซึ่งมีประสาทศัลยแพทย์ 1คน และกลางปีนี้จะจบกลับมาอีก 1คน ทางโรงพยาบาลยังขาดกล้องผ่าตัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดบางชนิด เนื่องจากรองบประมาณ ต้องขอบคุณ นพ.อำนาจ กิจควรดีกรรมการราชวิทยาลัยฯ ที่ได้ประสานให้ได้รับบริจาคกล้องผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อย


กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารโรงพยาบาลเลย

ไฟล์แนบ