เชิญแพย์แสดงความจำนง เพื่อเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2566-2568

  • home  /
  • เชิญแพย์แสดงความจำนง เพื่อเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2566-2568

เชิญแพย์แสดงความจำนง เพื่อเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2566-2568

ping maker 10/01/2022ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินการการลงคะแนนเลือกตั้งทั้งทางบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

สำหรับท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแสดงความจำนงตั้งแต่วันที่ 3ตุลาคมถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยลงทะเบียนก่อนตามลิ้งค์ที่ส่งมานี้

โดยการLog in ใช้ 

1. เลขที่ ว

2. Pin code ที่ใช้กับwebแพทยสภา

หากสมาชิกผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งบัตรเลือกตั้งให้ทางไปรษณีย์  ต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการราชวิทยาลัย ประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2566-2568 

https://allregist.com/evote/register/?loginID=04a07b023cbd8f09dc35bd8b47655431

ไฟล์แนบ