ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

  • home  /
  • ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022


ไฟล์แนบ