การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีพ.ศ. 2566

  • home  /
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีพ.ศ. 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีพ.ศ. 2566

เอก หังสสูต 19/07/2024

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีพ.ศ. 2566

วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ไฟล์แนบ