กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 1 (เชียงราย พะเยา น่าน)

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 1 (เชียงราย พะเยา น่าน)

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 1 (เชียงราย พะเยา น่าน)

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 1
เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ แก่พี่น้องประชาชนในเขตุสุขภาพที่ 1 (เชียงราย พะเยา น่าน) ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลพะเยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลน่าน