กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 12 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 12 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 12 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 12
เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์แก่พี่น้องประชาชนในเขตุสุขภาพที่ 12 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา) ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลปัตตานี
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา