กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 2 (สุโขทัย ศรีสังวร แม่สอด ตาก) และเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร)

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 2 (สุโขทัย ศรีสังวร แม่สอด ตาก) และเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร)

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 2 (สุโขทัย ศรีสังวร แม่สอด ตาก) และเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร)

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 2 และ 3

เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ แก่พี่น้องประชาชนในเขตุสุขภาพที่ 2 (สุโขทัย ศรีสังวร แม่สอด ตาก) และเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร)  ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18พฤษภาคมม 2565 ณ โรงพยาบาลสุโขทัยและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
วันที่ 19 พฤษภาคมม 2565 ณ โรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลตาก

วันที่ 20 พฤษภาคมม 2565 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร