กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 9 (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา) ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

  • home  /
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 9 (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา) ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 9 (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา) ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  เยี่ยมประสาทศัลยแพทย์และพบผู้บริหารในเขตุสุขภาพที่ 9  เพื่อร่วมกันพัฒนาการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ แก่พี่น้องประชาชนในเขตุสุขภาพที่ 9 (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา)  ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9