แจ้งกำหนดการสอบ Board

  • home  /
  • แจ้งกำหนดการสอบ Board

แจ้งกำหนดการสอบ Board

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

ขอแจ้งกำหนดวันสอบ Board 

# วันที่ 19 มิถุนายน 2566  สอบ Clinical 
(ผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละสถาบัน)


#วันที่ 20 มิถุนายน 2566  สอบ Basic Neuroscience 
(ผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละสถาบัน)


#วันที่ 23 มิถุนายน 2566  สอบ Oral Examination
(ที่ตึก Simulation ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)