การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำ ปี 2567

  • home  /
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำ ปี 2567

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำ ปี 2567

19/07/2024

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจาำปี 2567


Theme: From Specialization to Generalization in Neurosurgical Practice